Кваліфікаційна характеристика лікаря-фахівця зі спеціальності
"Народна і нетрадиційна медицина"

Згідно з вимогами лікар за спеціальністю "народна і нетрадиційна медицина" повинен мати післядипломну підготовку в інтернатурі за цим фахом або пройти додаткову спеціалізацію, якщо його попередній фах був "загальна практика - сімейна медицина."

Загальні знання та вимоги:

• Основи законодавства з охорони здоров'я, директивні документи, які визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я;

• правові питання (правові норми з використанням адміністративно-примусових заходів);

• загальні питання організації медичної допомоги в країні з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• загальні питання роботи лікарняно-поліклінічних заходів, зокрема з питань народної і нетрадиційної медицини;

• стан здоров'я населення (рівень загальної, інфекційної, професійної захворюваності, стан фізичного розвитку окремих груп населення тощо);

• основні напрямки народної і нетрадиційної медицини;

• загальні реакції організму на лікування з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини.

Загальні навички:

Лікар повинен вміти:

• оцінити здоров'я людини і рекомендувати заходи, спрямовані на його збереження, забезпечення здорового способу життя, запобігання і зменшення впливу факторів ризику на здоров'я людини, з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• оцінити структуру і функцію різних рівнів організації організму людини, механізму його адаптації і поведінки в нормі і патології та рекомендувати комплекс методів народної і нетрадиційної медицини для запобігання негативних впливів на організм стресових факторів;

• застосовувати основні принципи терапії, зокрема фармакотерапії, фізіотерапії, реабілітації, всі типи підтримуючої терапії та методи народної і нетрадиційної медицини;

• збирати і оцінювати інформацію про стан здоров'я пацієнта;

• проводити і оцінювати результати опитування, огляду, фізикального обстеження пацієнта;

• поставити діагноз, призначити лікування, використовуючи також методи народної і нетрадиційної медицини і заходи профілактики захворювань;

• скласти план лабораторного та інструментального обстеження пацієнта з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• вирішувати професійні організаційні і тактичні питання;

• оцінити результати лабораторних та інструментальних досліджень та методів народної і нетрадиційної медицини;

• оцінити стан здоров я пацієнтів з різних вікових груп населення, поставити діагноз, визначити тактику лікування при різних захворюваннях методами народної і нетрадиційної медицини;

• діагностувати і надавати термінову медичну допомогу при невідкладних станах, у тому числі зі застосуванням методів з народної і нетрадиційної медицини.

Спеціальні знання та навички:

Додатково до всіх знань та навичок, які були вище зазначені, спеціаліст повинен знати та вміти:

• володіти методами клінічної гомеопатичної фармакогнозії (вибір потенції, строку лікування, взаємодія ліків, побічні ефекти);

• розраховувати дозу гомеопатичних засобів в залежності від стану хворого, виписувати рецепти на гомеопатичні лікарські засоби;

• знати офіційні лікарські рослини, їх біологічно активні речовини та побічну реакцію лікарських препаратів рослинного походження на стан здоров'я людини;

• знати показання та протипоказання лікарських препаратів рослинного походження, вміти призначити курс лікування з застосуванням цих препаратів;

• мануальну діагностику захворювань і пошкоджень хребта і кінцівок;

• прийоми після ізометричної релаксації м'язів;

• володіти прийомами мобілізації та маніпуляції на шийному, грудному і поперековому відділах хребта, а також на суглобах верхніх і нижніх кінцівок;

• автомобілізацію при неврологічних проявах остеохондрозу хребта;

• методику неврологічного обстеження хворих;

• володіти методами іридодіагностики, працювати з щілинною лампою та з іридологічними схемами та картами, знати іридологічні критерії різних захворювань;

• знати природу парапсихологічних уявлень і здібностей людини, медичні аспекти в парапсихології;

• володіти методами діагностики та корекції біополя людини;

• володіти методами безконтактного масажу, дистанційними біоенергоінформаційними методами;

• володіти методами захисту та релаксії після контакту з пацієнтом;

• вміти будувати натальну карту пацієнта та прогнозувати стан його здоров'я;

• володіти методами рефлексотерапії при захворюваннях різних органів і систем;

• знати та впроваджувати 'в практику основи санології.