Холістична медицина у Львові


Я К   П Р А В И Л Ь Н О   Х В О Р І Т И
Випуск 07
Як правильно хворiти на грип (продовження).
Початок

Не такий страшний грип, як ускладнення після нього, – говорить одна жінка до іншої.
- Я це знаю з свого досвіду. Якраз після грипу я вийшла заміж за дільничного лікаря.

Анекдот.

Минулого разу ми з вами детально розглянули процес інфікування (зараження) організму вірусом грипу і умови, при яких це зараження відбувається. Сподіваюся, що ви врахували і скористалися рекомендаціями по профілактиці захворювання грипом, наведеними в минулому випуску.

Сьогодні я розповім про те, як себе поводити, якщо ви все ж захворіли на грип: як правильно хворіти грипом. Правильна поведінка на етапі інфікування грипом допоможе не тільки попередити розвиток ускладнень, але і, як це не парадоксально звучить, домогтися оздоровчого ефекту. Це означає, що при правильному хворінні грипом можна вийти з хвороби більш здоровим, ніж до неї, тобто підвищити рівень свого здоров'я.
Перш ніж перейти до опису алгоритму поведінки при грипі, перерахуємо основні ключові моменти, що характеризують більшість зовнішніх і внутрішніх аспектів грипозного процесу:

 1. Щорічно, звичайно в холодний час року, трапляються епідемії грипу і вражають до 15% населення Земної кулі: як людей, так і тварин та птахів.
 2. Для вірусу грипу характерна антигенна мінливість, яка є фундаментальною особливістю вірусів грипу типів А і В. Як правило, кожного року відбуваються зміни в структурі поверхневих антигенів вірусу – гемаглютиніну і нейрамінідази. Внаслідок такої мінливості виникають нові типи (штами) вірусу грипу, на які відсутній імунітет в людей, що раніше перехворіли на грип.
 3. Для здійснення свого життєвого циклу (розмноження) вірус грипу проникає всередину клітини. Цей процес можливий лише при рН 5-6, тобто в кислому середовищі.
 4. Вірусна РНК, генетичний код вірусу, проникає в клітинне ядро і примушує його виробляти нові вірусні частки за своєю програмою. По мірі накопичення в клітині, нові віруси вивільняються (одночасно відбувається руйнування клітини, її лізис) і вражають інші клітини. Одна заражена клітина виробляє багато сотень віріонів.
 5. У процесі розмноження віруси потрапляють в кров і розносяться по цілому організмові. Вихід вірусів грипу в кров супроводиться ознобом і подальшим підвищенням температури. Саме викид вірусів в кров та їх рознесення по цілому тілі є початком періоду гострих клінічних проявів грипу.
 6. Перебіг захворювання залежить від специфічного імунітету організму – наявності антитіл до виду вірусу грипу, що потрапив в кров, а також від рівня неспецифічної резистентності (опірності) організму, що залежить від тієї чи іншої комбінації багатьох чинників, які визначають загальний рівень здоров'я людини.
 7. При досить високому рівні опірності організму, який буває при високому рівні здоров'я після першого виходу в кров вірусних тіл подальшого їх розмноження в організмі не відбувається і хвороба поступово йде на спад.
 8. Якщо ж в організмі існують місця, де є умови сприятливі для проникнення вірусів всередину клітин, відбувається новий цикл їх розмноження з подальшою загибеллю заражених клітин і повторним викидом вірусних часток в кров, перебіг хвороби погіршується і підвищується імовірність розвитку ускладнень і перехід хвороби в гіпертоксичну форму.
 9. У залежності від загального стану здоров'я, а саме, від рівня здоров'я, віку, від того, чи контактував хворий з даним типом вірусу раніше, в нього може розвинутися одна з 4-х форм грипу: легка, середньоважка, важка і гіпертоксична. При важкому перебігу грипу часто виникають неповоротні ураження серцево-судинної системи, дихальних органів, центральної нервової системи, що провокують захворювання серця та судин, пневмонії, трахеобронхіти, менінгоенцефаліти. При гіпертоксичній формі грипу виникає серйозна небезпека летального виходу (смерті). Після перенесеного грипу протягом 2-3 тижнів можуть зберігатися явища постінфекційної астенії: стомлюваність, слабкість, головний біль, дратівливість, безсоння та інше.
 10. Розвиток вірусного процесу в організмі людини вимагає від нього істотних витрат енергетичних та матеріальних ресурсів, це супроводиться блокуванням природних фізіологічних процесів, що приводить до накопичення токсичних продуктів, які, в свою чергу, також сприяють значному погіршенню загального стану хворого грипом.

Як бачите, пунктів вийшло забагато, але для з'ясування і розуміння, як же себе поводити під час грипу, знання особливостей грипозного процесу нам необхідні.

Більшість людей, в їх числі і медики, сприймають вірус грипу як свого найлютішого ворога, з яким необхідно вести напружену та інтенсивну боротьбу. На цю боротьбу виділяються чималі кошти (проте, при цьому не забуваються про інтереси отримання прибутків), а віз і нині там: щорічно нас лякають новою іспанкою та мором, новими, все більш небезпечними і смертельними, штамами вірусу грипу, проти яких ще немає вакцин. Чому не дивлячись на всі запобіжні засоби, на щорічну імунізацію (щеплення) від грипу, людство не здатне позбутися цього захворювання? Невже це проста випадковість? Або ж, все-таки, закономірність? Тоді виникає ряд запитань:

 • Чому постійно відбуваються мутації вірусу грипу, внаслідок яких, на відміну від інших вірусних інфекцій, є неможливим вироблення стійкого імунітету до вірусу грипу?
 • Для чого потрібний вірус грипу, яку функцію він виконує в природі?
 • Для чого людині треба хворіти грипом?

Відповіді на ці питання допоможуть нам з вами зрозуміти: як правильно хворіти грипом. Тому прошу прийняти викладену нижче інформацію, як робочу гіпотезу, необхідну для розуміння алгоритму поведінки при грипі

На сьогоднішній день існують дуже вагомі докази того, що віруси, в тому числі і вірус грипу, відіграють дуже важливу роль в обміні генетичної інформації між різними живими організмами. Такий обмін необхідний для кращої адаптації живих організмів до зовнішньої середовища, що змінюється. Саме віруси є розносниками "передового досвіду в біосфері" по відношенню до високоорганізованих організмів? І найбільш важлива роль в цьому належить вірусу грипу.

Наведу цитату з статті українського дослідника Наталії Околітенко:

На клітинному рівні ми всі — мутанти, й іншими бути не можемо, бо й еволюційний поступ — не що інше, як процес зміни генетичної структури популяцій у бік збільшення різноманітності форм та їх кращого пристосування до умов довкілля.

Донедавна тривали суперечки з приводу того, яку роль у цьому процесі відіграють віруси з їх специфічною будовою: нитка речовини спадковості оточена білковою шубою. Приймаючи на себе удар змін у довкіллі, чи не є вони розносниками "передового досвіду в біосфері" по відношенню до високоорганізованих організмів? Так, доктор медичних наук К. Ухтомський, який багато років вивчав ураження нервової системи, вважає, що в клітинах живих організмів повсякчас "...відбувається природна генна інженерія". І далі: "Якщо не випадкові їхні (вірусні) особлива структура, способи зберігання й передачі інформації, особливості взаємодії з клітинами будь-яких біологічних об'єктів, то не випадкові, мабуть, і вірусні захворювання як частина процесів, що відбуваються в біосфері". Доктор медичних наук С. Рум'янцев так відгукнувся про надії на можливість викорінення всіх видів недуги, які розквітли в першій половині ХХ століття: "По-перше, така мета недосяжна, по-друге, чи маємо ми право знищувати екологічну систему "мікроб—жертва" і тим самим гальмувати власний еволюційний процес?"

Втім, як показало розшифрування генетичного коду людини, останнє настільки неможливо, що про якесь "право" навіть не йдеться: в нашій ДНК знайдено відбитки понад двох тисяч генетичних програм вірусів та різних мікроорганізмів, по суті слід еволюційного шляху, пройденого в процесі взаємного пристосування. Що вони там роблять, якщо від покоління до покоління передаються? На це запитання науці ще належить знайти відповідь, поки що ж можна сказати, що кордон між генами й вірусами розмивається, і погляд на це явище як на виключно ворожу людині силу доведеться змінювати.

Наведені вище факти можуть свідчити про те, що віруси виконують певні функції в природі. І одною з можливих фунцкцій вірусу при потраплянні в живий організм, це місія свого роду апгрейду для організму. Апгрейд (наголос на «е»), термін, який використовується в інформатиці і обчислювальній техніці і означає оновлення програмного забезпечення або обладнання до більш сучасної версії. Слово "апгрейд" походить від анлийского "upgrade", що в дослівному перекладі означає "покращення". Так от завдяки вірусу в організмі також відбувається свого роду апгрейд, в результаті якого відбувається очищення організму від продуктів метаболізму (шлаків), прискорюються обмінні процеси і, в кінцевому результаті, підвищується рівень здоров'я.

В який спосіб це відбувається? Пояснити це може медична валеологія або санологія – наука, що вивчає процеси індивідуального здоров'я. – відмічає одну важливу закономірність: чим більше енергії нагромаджено в кожній окремій клітині і, відповідно, в організмі загалом, тим більший діапазон зовнішніх впливів він здатний витримати, і тим вищій рівень здоров'я людини. При високому рівні здоров'я процеси енергозабезпечення клітин відбуваються в аеробному режимі (з хорошим доступом кисню). Чим нижче рівень здоров'я – тим нижче рівень аеробного окислення і вище рівень анаеробних процесів. При цьому утворюється велика кількість молочної кислоти, яка створює в середині та навколо клітин кисле середовище (дивись посилання).

Вірус грипу для проникнення всередину клітини потребує кислого середовища. Високий рівень здоров'я гарантує надійний захист від зараження вірусом. У здоровому організмові відсутні умови для зараження. Чим слабкіше організм, чим нижчий рівень здоров'я, тим більше закисленні тканини продуктами життєдіяльності клітин. Найбільш продуктивними в цьому відношенні є клітини ракових пухлин, які, на відміну від здорових клітин, забезпечують себе енергією переважно анаеробним шляхом (без доступу кисню).

Таким чином, чим нижчий рівень здоров'я людини, тим більше клітин, що працюють в анаеробному режимі. У такому організмі створюються сприятливі умови для зараження вірусом. Можна сказати, що при низькому рівні здоров'я організм як би потребує зараження вірусом. Звучить парадоксально, чи не правда? Але якщо розміркувати, то виходить що найбільш схильні до зараження вірусом грипу ракові клітини. А сам вірус є тією магічною кулею, яка здатна вбити ракову клітку. Можна припустити, що зараження вірусом грипу сприяє позбавленню організму від ракових та інших ослаблених, нежиттєздатних клітин.

Отже, друзі, я привів вам деякі аргументи, які говорять, що зараження вірусом грипу, можливо, процес не випадковий і шкідливий, а навпаки закономірний і необхідний для організму. Тому, якщо вже так трапилося, що ви захворіли на грип, є сенс використати цей стан для оздоровлення організму. Для реалізації цього завдання найкраще використати принцип бойового мистецтва Айкідо.

Будучи об'єднанням кі, кімусубі означає наступне: з метою запобігання шкоді, яку може заподіяти нападник, той, що піддається атакуванню, намагається прийти до гармонії з тим, хто атакує, замість надання йому протидії, не намагаючись боротися з ним або стримувати його. Для цього він не тільки уникає зіткнення з нападником і не завдає йому шкоди, але, навпаки, покірно підстроюється під нього і слідує йому. Інакше кажучи, в цей момент його власне "я" вмирає. У реальності, людина, що виконує описані дії, на перший погляд абсолютно пасивні та сповна слухняні діям суперника, на даний момент є нічим іншим, як власним "я" (життєвим центром) того, хто піддається атаці, твердим і повним рішучості. Таким чином, внаслідок покірної слухняності того, хто піддаеться атаці, направленій енергії того, хто атакує, утворюється єдине динамічне ядро. У ситуації, що створилася, той, що піддається атаці, повністю домінує. Явище, що носить назву "бою", цей вид життєвої активності, обертається навколо нього. Однак, тепер його природа змінилася, в ньому вже не переховується ворожа неприязнь. Навпаки, з центру іде випромінювання незворушності; хаос, що виник, зникає, народжується новий гармонійний світ.
(Ясунарі Кітаура "Кімусубі – основний принцип айкідо".)

Отже, ваша задача в процесі хворіння на грип – "народження нового гармонійного світу": підвищення рівня свого здоров'я. Для цього вам потрібно буде максимально мобілізувати свої сили, об'єднати їх з силами противника (грипу) і направити цю об'єднану енергію на оздоровлення себе улюбленого. Тому і всі наші дії при грипі повинні бути скеровані не на боротьбу з вірусом, а на оптимізацію процесів що відбуваються в організмі під час грипу і на використання реакції організму на вірус грипу з оздоровчою метою. На практиці це означає, що ми як би використовуємо вірус грипу, що проник в наш організм, як ліки. Ми даємо йому можливість трошки "погуляти" по нашому тілі, виявити всі хворі клітини і знищити їх. Одночасно використовуємо властивість вірусу грипу мобілізувати в організмі захисні сили і процеси і запускаємо оздоровчі і очисні реакції. Правильна поведінка при грипі подібна до керованій ядерної реакції на атомній електростанції: якщо все робити правильно – отримаємо користь, якщо контроль втрачений – постраждаємо.

Якою ж повинна бути послідовність ваших дій, якщо ви захворіли на грип? Продовження


Пам'ятайте – здоров'я не можна купити, ним можна тільки розплатитися!

Якщо вам сподобалась інформація, ви можете підтримати цей проект:

  ПОДЯКУВАТИ  


QR-cod

Олександр Задорожний

Зміст

Початок

Продовження

Проблеми сучасної медицини | | Традиційна медицина | | Гомеопатія | | Гомотоксикологія | | Акупунктура | | Інформаційна медицина | | Психотерапія, Психоаналіз, НЛП | | Санологія, Валеологія, Технології здоров'я | | Біоритмологія, Хрономедицина | | Антропософська медицина | | Медичні родзинки | | Навчання | | Події | | Медичні центри | | Лікарські товариства | | Наші партнери | | Розсилки | | Лікарі | | Фотогалерея |

 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian