Холістична медицина у Львові
Проблеми сучасної медицини
Традиційна медицина
Гомеопатія
Гомотоксикологія
Акупунктура
Інформаційна медицина
Психотерапія, Психоаналіз, НЛП
Санологія, Валеологія, Технології здоров'я
Біоритмологія, Хрономедицина
Антропософська медицина
Медичні родзинки
Навчання
Події
Медичні центри
Лікарські товариства
Наші партнери
Консультації
Лікарі
Фотогалерея

Гомеопатія як цілісна наукова система
Захаренков В. М., Вілюмова Ж. В.
"Центр гомеопатичної медицини"
м. Саратов

Гомеопатія є цілісною науковою системою, що базується на сукупності принципів (або законів), встановлених і сформульованих Самуїлом Ганеманом в "Органоні лікарського мистецтва". Принципи ці наступні:

  - принцип "життєвої сили" (§ 9-12);
  - принцип цілісності організму;
  - принцип подібності (§27);
  - принцип випробування лікaрських речовин (§125-127);
  - принцип потенціювання лікaрських речовин (§269-270).

Як наслідок принципу цілісності організму і принципу подоби є вимога індивідуалізації лікування (§82) і призначення одного препарату. Наслідком принципу випробування лікарських речовин є використання малих доз лікарської речовини (§68).

Якщо хоч би один з цих принципів (або законів) ігнорується, то вся струнка система гомеопатичної медицини розвалюється, як картковий будиночок.

Як і в будь-якій іншій науковій системі, в гомеопатії виділяється теоретична частина і розроблена на її основі прикладна частина. С. Ганеман в §3 "Органону лікарського мистецтва" пише, що для досягнення успіху в лікуванні лікар повинен діяти таким чином: "1) визначити в точності, що належно лікувати в кожному даному випадку (розпізнавання хвороби, покази); 2) знати цілющі властивості різних ліків (лікарствовідання); 3) уміти застосовувати ліки до хвороби так, щоб видужання необхідно настало, для чого необхідні як точний вибір ліків, так і знання справжньої міри прийому і часу його повторення; нарешті, 4) знати і усувати обставини, що перешкоджають видужанню, для того, щоб останнє було надійним". Виходячи з цього ствердження основоположника гомеопатії теоретична частина ділиться на дві складових: гомеопатичну концепцію розвитку патологічного процесу, яка дозволяє визначити, що потрібно лікувати в кожному конкретному випадку, і гомеопатичне лікарствовідання, що частіше іменується гомеопатична Materia Medica, яке дозволяє дізнатися цілющі властивості лікарських речовин.

В основі гомеопатичної концепції розвитку патологічного процесу лежить один з наріжних базових принципів гомеопатії - принцип цілісності людського організму, тобто організм розглядається як єдине ціле і, отже, немає окремих захворювань, а є різні стадії розвитку патологічного процесу. Цю всім очевидну істину, що в організмі всі процеси взаємопов'язані і при зміні функції одного органу обов'язково змінюються функції і всіх інших органів, на словах визнають всі лікарі, але на практиці продовжують наполегливо лікувати один орган або систему, наївно вважаючи, що якщо усунути симптоми з боку одного органу, то це означає вилікувати весь організм.

Виходячи з концепції цілісності організму в гомеопатії введене поняття конституційного типу. Всі конституційні типи розділяються на істинні природжені конституційні типи і патологічні набуті конституційні типи. Істинним природженим конституційним типом може бути тільки поліхрест рослинного походження: Nux vomica, Pulsatilla, Ignatia, Lycopodium і т. д. Все інші поліхрести, окрім рослинних, відносяться до патологічних набутих конституційних типів: Sepia, Aurum, Natrum muriaticum, Phosphorus, Calcarea carbonica і т. д. (Виключення складають препарати, приготовані з тваринних отрут. Вони виділяються в окрему групу.)

Розподіл конституційних типів на істинні природжені і патологічні набуті конституційні типи є окремим випадком поняття про генотип і фенотип, яке вивчається в курсі біології.

Функції різних органів порушені не в однаковій мірі - функції одних органів порушені сильніше, інших слабше. Ступінь порушення функцій того або іншого органу залежить від істинного природженого конституційного типу, стадії розвитку патологічного процесу і рівня ураження організму.

Рівень ураження співвідноситься з біологічним рівнем організації живого організму. У біології виділяються наступні рівні організації живого організму: самий перший рівень - це клітина; сукупність однотипних клітин - це тканина; наступний рівень - орган, утворений кількома різнорідними тканинами; сукупність органів, що виконують одну функцію, називається системою органів; сукупність всіх систем називається організмом; коли організм володіє розумом, то це вже особистість. Отже, рівні організації живого організму виглядають наступним чином: клітина -> тканина -> орган -> система органів -> організм -> особистість. Відповідно до цих біологічних рівнів організації живого організму, в гомеопатії виділяють наступні рівні ураження: клітини і тканини - органічний, або патологічний; органи і системи органів - функціональний, або органний; організм і особистість - психічний, або ментальний. Рівень ураження визначає необхідну величину потенції.

Рівень організації

Рівень ураження

Потенція

Клітина Тканина

Органічний

0 - 30

Органи Системи органів

Функціональний

30 - 1000

Організм Особистість

Психічний

1000 - LMЛікар-гомеопат повинен працювати з всіма потенціями, починаючи з фіти (тинктури) і закінчуючи LM(100
50000). Вибір потенції залежить від рівня ураження організму.

У § 2 "Органону лікарського мистецтва" С. Ганеман говорить: "Ідеал лікування полягає в тому, щоб відновити здоров'я хворого швидко, легко і міцно або усунути і цілком знищити хворобу у всьому її обсязі в найкоротший, найвірніший і найбезпечніший спосіб на основі ясних і очевидних даних". Коментуючи цей параграф, Дж. Т. Кент пише: "Виліковування повинно засновуватися на ясних і очевидних принципах - третій момент. Це означає, що процес лікування підкоряється незмінним принципам, і лікар в своїй діяльності повинен керуватися ясними і чіткими законами, такими ж загальними, як, скажемо, закон тяжіння, а не працювати навмання, керуючись тільки різними, часто протилежними думками різних "світил медичної науки" або бездумно призначаючи ліки за рекомендаціями їхніх виробників.

Базові принципи гомеопатії залишаються незмінними протягом всього часу її існування. Вони прості і зрозумілі кожному думаючому лікареві". (Дж. Т. Кент "Лекції по філософії гомеопатії".) І далі: "Людський організм - не якась ізольована система, він - частина природи і підкорюється основним законам природи, загальним для всіх. Якщо лікар не розуміє цього, розглядаючи живий організм ізольовано, він ніколи не доможеться успіху, оскільки не зможе спиратися в своїй діяльності на ясні і зрозумілі принципи. Але коли лікар в своїй повсякденній роботі керується цими принципами, чудово знає Materia Medica і усвідомлено застосовує свої знання на практиці, він досягає приголомшуючих успіхів, отримуючи радість від своєї роботи, і завойовує щиру повагу і любов своїх пацієнтів".

З вищесказаного стає ясно, що патологічний процес розвивається по тих же самих законах, що і будь-який інший процес в живій і неживій природі. Цих фундаментальних законів три:

  а) закон переходу кількості в якість;
  б) закон боротьби єдності і протилежності;
  в) закон розвитку по спіралі.

Патологічний процес розвивається точно відповідно до цих загальних фундаментальних законів природи.

Складовою частиною гомеопатичної концепції розвитку патологічного процесу є геніальне вчення С. Ганемана про хронічні міазми. З клінічної точки зору, це вчення про хронічні міазми базується на таких фундаментальних наукових дисциплінах, як ембріології, фізіологія і анатомія. Щоб збагнути вчення про хронічні міазми нашого Вчителя, а також зрозуміти, чому в клінічній практиці хронічні міазми розділяють на міазматичну обтяжливість і міазматичну інтоксикацію, необхідно чітко знати, з якого зародкового листка формується той або інший орган (ембріологію), які функції в організмі виконує той чи інший орган (фізіологію), а також будову кожного органу окремо і всього організму загалом (анатомію). Те, що кількість хронічних міазмів (туберкуліновий, сикотичний і люетичний) відповідає числу зародкових листків (ентодерма, ектодерма і мезодерма), не є випадковим. Тому застосування в клінічній практиці теорії хронічних міазмів базується на чітко встановленому факті, що при туберкуліновому міазмі, насамперед, уражуються тканини, що розвиваються з ентодерми, при сикотичному міазмі - що розвиваються з ектодерми, а при люетичному - що розвиваються з мезодерми. Цим же пояснюється і той факт, що практично всі антиміазматичні препарати дво- або триміазматичні, тобто відносяться одночасно до двох або трьох міазматичних груп, так як орган складається, як правило, з тканин декількох видів.

Ще С. Ганеман виділив дві інфекційні хвороби, що спричиняють хронічні хвороби, - гонорею і сифіліс. Надалі до них додався туберкульоз. Відповідно до теорії хронічних хвороб інфікування туберкульозом, гонореєю і сифілісом відносять до патогенних чинників міазматичної природи, а всі інші зовнішні патогенні фактори відносяться до чинників неміазматичної природи. Подібний розподіл є чисто клінічним, так як при зараженні на туберкульоз, гонорею або сифіліс організм реагує цілком інакше, чим при дії інших патогенних чинників, до числа яких відносяться і інфекційні захворювання з високою летальністю, такі як чума, тиф, холера і т. д.

При розгляді розвитку хронічної хвороби в гомеопатії використовують поняття "міазматична обтяжливість" і "міазматична інтоксикація".

Міазматичною обтяжливістю називається передана в спадок особливість реагування організму на зовнішні чинники, і вона проявляється зовнішнім виглядом людини, індивідуальними особливостями його характеру і особливістю протікання фізіологічних реакцій. Виділяють три типи міазматичної обтяжливості - туберкулінова, сикотична і люетична. Міазматичну обтяжливість ми не можемо змінити, ми лише враховуємо її при призначенні препаратів і прогнозуванні ходу лікування.

Міазматичною інтоксикацією називається інфікування в процесі життя збудниками туберкульозу, гонореї і сифілісу. Особливості розвитку хронічної хвороби при зараженні туберкульозом, гонореєю або сифілісом визначаються міазматичною обтяжливістю. Міазматична обтяжливість в людини завжди одна, на відміну від міазматичної інтоксикації, яких може бути три одночасно.

Гомеопатична фармакологія поділяється на три великих розділи - гомеопатичну фармакопею, яка вивчає методи виготовлення гомеопатичних препаратів, гомеопатичну фармакодинаміку, що вивчає цілющі властивості лікарських речовин в суворій відповідності до правил, встановлених С. Ганеманом, і клінічну Materia Medica.

Клінічна Materia Medica в свою чергу поділяється на три складові частини:
- аналітичну Materia Medica, за допомогою якої підбирається один єдиний подібний препарат;
- синоптичну Materia Medica, що допомагає визначити рівень ураження;
- синтетичну Materia Medica, що допомагає встановити послідовність препаратів, необхідних для лікування.

У прикладній частині, що цілком базується на концепції розвитку патологічного процесу і гомеопатичній фармакології, виділяються наступні розділи:

 1. схеми опитування пацієнта;
 2. методики аналізу виявленої клінічної картини;
 3. техніки реперторізації;
 4. методики аналізу препаратів, що визначилися в результаті реперторізації;
 5. терапевтичні схеми ведення хворого;
 6. методики оцінки ходу лікування.
Схеми опитування пацієнта розділяються на:
 1. повна розгорнена схема опитування ("анатомічна схема" або "схема "ліфта");
 2. повна ієрархічна схема опитування ("реперторізійна схема опиту");
 3. короткі схеми опиту:
  • міазматична (нозодотерапія);
  • гостре захворювання;
  • пароксизмальний стан;
  • гострий стан протягом хронічного захворювання, викликаний зовнішнім патогенним чинником;
  • невідкладний стан;
  • контрольний прийом;
  • повторний прийом.
Методики аналізу виявленої клінічної картини діляться на наступні групи:
 1. фізіологічний аналіз;
 2. патогенетичний аналіз;
 3. ієрархічний аналіз.
Техніки реперторізації існують наступні:
 1. простий усічений метод;
 2. "хрест св. Андрія" ("синоптичний ключ");
 3. "триніжник Герінга";
 4. "ключовий симптом" ("елімінаційний симптом");
 5. метод "подвійної реперторізації".
Методики аналізу препаратів, що визначилися в результаті реперторізації, діляться таким чином:
 1. міазматичні;
 2. аналітичні;
 3. синоптичні;
 4. синтетичні.
Терапевтичні схеми ведення хворих розроблені наступні:
 1. нозодотерапія;
 2. антиміазматична терапія;
 3. конституційна терапія;
 4. терапія гострих станів;
 5. паліативна терапія;
 6. доповнююча терапія (відновлення, дренування, ізопатія і. д.
Методики оцінки ходу лікування діляться на:
 1. методики контрольного прийому;
 2. методики повторного прийому.

Тільки добре знаючи теорію і володіючи всіма розробленими на основі цієї теорії прикладними методиками, можна практично у всіх випадках з математичною точністю підібрати similium, усвідомлено визначити необхідну величину потенції і правильно спрогнозувати хід лікування.

Джерело: журнал «Вестник гомеопатической медицины» №1 2001р видавництво «Гомеопатическая медицина», Смоленськ
© 2001 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian