Холістична медицина у Львові
Проблеми сучасної медицини
Традиційна медицина
Гомеопатія
Гомотоксикологія
Акупунктура
Інформаційна медицина
Психотерапія, Психоаналіз, НЛП
Санологія, Валеологія, Технології здоров'я
Біоритмологія, Хрономедицина
Антропософська медицина
Медичні родзинки
Навчання
Події
Медичні центри
Лікарські товариства
Наші партнери
Консультації
Лікарі
Фотогалерея

Два рівня навчання гомеопатії.
Захаренков В. М.

м. Смоленськ

Вивчення будь-якої наукової дисципліни завжди починається з вивчення теоретичних питань, а потім вже освоюються прикладні методики, розроблені на основі цієї теорії. Тільки так людина зможе застосовувати ці методики на практиці осмислено, а не механічно. Ми постійно чуємо, що гомеопатія є наукою, але ні на одних курсах гомеопатія не викладається як цілісна наукова дисципліна. Це пояснюється тим фактом, що переважна більшість, так званих "ведучих гомеопатів", не має серйозної базової підготовки по цьому методу лікування, хоч вони і вчилися багато років, в тому числі закінчили і курси за рубежем, а багато хто просто не розуміє суті даного методу лікування.

Щоб розібратися в даній проблемі, потрібно відштовхнутися від того факту, що гомеопатія і алопатія є "двома сторонами однієї і тієї ж медалі", про що писав ще "батько медицини" Гіппократ. Тобто, в основі обох цих методів лікування лежить знання анатомії, фізіології, біохімії і інших фундаментальних наук, що вивчається в медичних вузах. Тому, і гомеопатія, і алопатія розвиваються за загальними для медицини принципами.

Ми чудово знаємо, що в алопатичній медицині існує два якісно різних рівня підготовки фахівців лікувальної справи. Перший, нижчий рівень - це фельдшер, другий, вищий - лікар. Якісною відмінністю фельдшера від лікаря є те, що фельдшер призначає препарат механічно, по чітких приписах, наприклад, при головному болі - аспірин, при коліках - но-шпу і т. д., не розуміючи, чому він призначає при даній патології саме цей препарат і, не знаючи, як препарат діє. У тих випадках, коли ліки не діють, фельдшер не може встановити причин, чому призначення виявилося некорисним, і тим більше він не зможе спрогнозувати хід лікування. Все це зможе зробити тільки лікар, так як він знає і розуміє, які зміни відбуваються в організмі.

Відповідно до поставлених задач, підготовка фельдшерів і лікарів проводиться по якісно різних методиках. Фельдшерам даються лише найбільш загальні теоретичні знання по фундаментальних дисциплінах, придатні швидше для їх загального розвитку, а не для використання в лікувальній діяльності. Основний упор з самого початку навчання робиться на освоєння чисто практичних навичок, тобто вивчення окремих симптомокомплексів (навіть не захворювань!) і які препарати при них потрібно призначати, але ні якими змінами в організмі викликані ці симптоми, ні як діють препарати, не вивчається.

Лікарі ж з самого початку розпочинають вивчати теоретичні базові наукові дисципліни, що є фундаментом медицини, і часу на їх вивчення відведено не менше, ніж на вивчення клінічних дисциплін. Лікар повинен розуміти, що він робить, призначаючи те або інше лікування.

Точно такий же підхід до підготовки фахівців простежується і в гомеопатії. І в цій медичній дисципліні існують два якісно різних рівня підготовки фахівців - "соціальний гомеопат" і лікар-гомеопат. "Соціальний гомеопат" - це той же фельдшер, але він призначає гомеопатичні препарати замість алопатичних. І навчання його побудоване на тих же самих принципах, що і звичайного фельдшера, тобто просто начитуються патогенези і називаються відповідні препарати і потенції, в яких вони призначаються. Як правило, фахівець цього рівня не може виразно пояснити, чому він дає саме цей препарат, вибирає саме цю потенцію, і тим більше він не може спрогнозувати хід лікування. У всіх випадках, коли його про це питають, він посилається на відповідні довідники, де вказаний саме цей препарат і саме в цій потенції. Якщо препарат не допоміг, то він старається знайти інший препарат, користуючись цим або іншим довідником, але не аналізуючи випадок. Як ми бачимо, тут простежується повна аналогія з роботою фельдшера. Довідники, якими користуються в своїй повсякденній діяльності фельдшери і "соціальні гомеопати", побудовані за одним і тим же принципом, і це відразу кидається в очі будь-якому неупередженому спостерігачеві. Найбільш просунуті "соціальні гомеопати" користуються реперторіумом, але підбирають препарати механічно.

Підготовка лікаря-гомеопата, так само як і лікаря-алопата, починається з вивчення теоретичної частини гомеопатії концепції розвитку патологічного процесу і гомеопатичного лікарствовідання. Але щоб зрозуміти ту ж гомеопатичну концепцію розвитку патологічного процесу, треба спочатку вивчити природничонаукові дисципліни, на яких базується сучасна медицина. Наприклад, розділення конституціональних типів на істинні природжені конституціональні типи і патологічні набуті є окремим випадком вчення про генотип і фенотип, що вивчається в курсі біології. Щоб зрозуміти і успішно застосовувати на практиці міазматичну доктрину С. Ганемана, необхідно добре знати ембріологію, гістологію, анатомію і фізіологію, адже в клінічному плані кожний з трьох міазмів: Tuberculin, Sycosis і Lues - це переважне порушення розвитку одного з трьох зародкових листків (ендодерми, ектодерми або мезодерми). Тільки знаючи, як тканини і органи формуються в процесі онтогенезу, лікар може чітко знати, які зміни в організмі є характерними для кожного з трьох хронічних міазмів. Також стає зрозумілим, чому багато які препарати дво- або триміазматичні (органи складаються з різних видів тканин). Щоб правильно підібрати потенцію, лікар-гомеопат повинен визначити рівень ураження організму, а рівень ураження, в свою чергу, є окремим випадком практичного застосування вчення про рівні організації живих організмів, що вивчаються в біології. Щоб приступити до вивчення гомеопатичного лікарствознавства, лікареві, принаймні, необхідно вивчити анатомію, нормальну і патологічну фізіологію, для того щоб розуміти, які зміни в функціонуванні яких органів породжують ті або інші симптоми.

Лікар-гомеопат проводить лікування, розуміючи, що він робить і які зміни відбуваються в організмі. Тому він чітко і логічно може пояснити, чому він вибрав в даному конкретному випадку саме цей препарат і саме в цій потенції, а саме головне - він може спрогнозувати хід лікування, тобто чітко сказати, які препарати і в якій послідовності потрібно призначити пацієнту або, інакше кажучи, які симптоми і в якій послідовності будуть з'являтися в процесі лікування.

"Соціальні гомеопати", також як і фельдшери, здатні в багатьох випадках допомогти людині, потребуючій медичної допомоги, і вони, безсумнівно, потрібні. Але потрібно чітко розуміти, що "соціальний гомеопат", так само як і фельдшер, може лише тимчасово полегшити стан хворого, а вилікувати його може лише лікар. Лікареві-алопату, що пройшов повний курс навчання, не треба ставати "гомеопатичним фельдшером", для цього зовсім не обов'язково діставати вищу медичну освіту. На практиці досить легко відрізнити лікаря-гомеопата від "соціального гомеопата", так як лікар-гомеопат ставить повний гомеопатичний діагноз, який включає в себе клінічний діагноз, конституціональний діагноз і терапевтичний діагноз, а "соціальний гомеопат" - тільки терапевтичний діагноз. Як ми знаємо, конституціональний і клінічний діагнози ставляться саме для того, щоб вибрати оптимальну для даного хворого терапевтичну схему і спрогнозувати хід лікування.

Відповідно, на курсах, що готують "соціальних гомеопатів", як правило, читають патогенези лікарських засобів, переказують прочитану літературу з гомеопатії і вчать підбирати препарати за нозологічними діагнозами, називаючи це "посиндромною терапією". Виразно пояснити, чому даному конкретному хворому дали саме цей препарат і вибрана ця потенція, вони не можуть і тим більше не можуть спрогнозувати хід лікування. А на курсах, що готують лікарів-гомеопатів, даються методики роботи з різними видами гомеопатичних Materia Medica і реперторіумів, розроблені на основі теоретичної бази гомеопатичної медицини.

Зараз посилено рекламуються різні індійські школи по навчанню гомеопатії, умисно або по незнанню замовчуючи той факт, що всі ці школи готують саме "соціальних гомеопатів", а не лікарів-гомеопатів. Самі лікарі-індійці прагнуть вивчати гомеопатію в європейських школах з багаторічною історією, а в індійських школах навчаються, як правило, іноземці. Існує ще третій різновид курсів по гомеопатії, які нічого загального з цим методом лікування, крім назви, не мають. Там, ігноруючи буквально всі принципи гомеопатії, вчать "гомеопатично" призначати декілька препаратів одночасно, комплексні препарати, харчові добавки і т.д. Результати подібного лікування, щонайбільше, сумнівні, а, як правило, спостерігається явне погіршення стану хворого, помітне будь-якому неупередженому спостерігачеві. Пояснити, чому при "правильному призначенні" стан хворого гіршає, ці горе-викладачі не можуть і тому стараються з хворими не працювати. Відсутність грамотних викладачів гомеопатії, що мають серйозну базову підготовку по цьому методу лікування і багаторічний успішний досвід практичної роботи, є однією з головних причин кризи гомеопатії в Росії. (Така ж картина спостерігається і в Україні. Прім. ред.)

Джерело: журнал «Вестник гомеопатической медицины» №1 2001р видавництво «Гомеопатическая медицина», Смоленськ
© 2001 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian