Лікар з народної і нетрадиційної медицини
першої кваліфікаційної категорії

Присвоюється тому лікарю, який володіє вищезазначеними (Кваліфікаційна характеристика лікаря-фахівця зі спеціальності "Народна і нетрадиційна медицина") загальними та спеціальними знаннями та навичками, має стаж практичної роботи не менше семи років і, крім того, він повинен:

• вміти забезпечити керівництво роботою підлеглого медичного персоналу та підвищення кваліфікації з питань народної і нетрадиційної медицини;

• здійснювати ранню діагностику, активне виявлення захворювань, диспансеризацію з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• володіти методами народної і нетрадиційної медицини в повному обсязі та впроваджувати їх в практику;

• володіти методами інтенсивної терапії і реанімації при невідкладних станах, у тому числі з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• вміти трактувати результати сучасних методик досліджень (УЗД, рентгенологічних, імунологічних, біохімічних та ін.);

• визначати працездатність хворого та ступінь її втрати та застосовувати методи народної і нетрадиційної медицини для реабілітації та укріплення здоров'я;

• розв'язувати зі застосуванням сучасного законодавства конфліктні ситуації з врахуванням медичної етики та деонтології;

• приймати участь у підготовці підвищення кваліфікації лікарів з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• приймати участь у науково-практичних конференціях з питань народної і нетрадиційної медицини.