Лікар з народної і нетрадиційної медицини
другої кваліфікаційної категорії

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю загальної практики, який володіє передбаченим кваліфікаційною характеристикою обсягом теоретичних знань, вмінь і практичних навичок, має досвід роботи за цим фахом не менше п'яти років і склав кваліфікаційний іспит після закінчення передатестаційного циклу в інституті (факультеті) удосконалення лікарів.

Він повинен:

• знати етіологію, патогенез, клініку основних соматичних захворювань по системах, володіти найбільш поширеними методами їх профілактики і діагностики, лікування і реабілітації у різних вікових групах населення з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• володіти сучасними методами інтенсивної терапії та реанімації на догоспітальному етапі при різних критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями, в тому числі з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• володіти методикою експертизи тимчасової і стійкої втрати працездатності, відбору на санаторне-курортне лікування з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• приймати участь у підвищенні кваліфікації середнього медичного персоналу з питань народної і нетрадиційної медицини.