Лікар з народної і нетрадиційної медицини
вищої кваліфікаційної категорії

Це спеціаліст, який, крім того, що добре володіє всіма вищепереліченими теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками, також має досвід практичної роботи за цим фахом не менше десяти років і повинен:

• вміти діагностувати, лікувати та здійснювати прогноз і реабілітаційні застосування з використанням методів народної і нетрадиційної медицини та їх особливостей згідно з віком пацієнта;

• систематично впроваджувати сучасні високоефективні методи діагностики, лікування, реабілітації та профілактики, враховуючи методи народної і нетрадиційної медицини;

• володіти методами діагностики та лікування основних напрямків народної і нетрадиційної медицини (гомеопатії, фітотерапії, мануальної терапії, іридодіагностики та ін.) та вивчати їх ефективність;

• вміти узагальнити досвід роботи відділення або медичної установи, в тому числі з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини;

• володіти принципами та методами наукового аналізу і узагальнення результатів лікування і профілактики захворювань методами народної і нетрадиційної медицини;

• мати наукові публікації у спеціальній літературі, виступати на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах;

• володіти методикою підготовки лікарів-спеціалістів та підвищення їх кваліфікації з питань народної і нетрадиційної медицини.