Холістична медицина у Львові
Проблеми сучасної медицини
Традиційна медицина
Гомеопатія
Гомотоксикологія
Акупунктура
Інформаційна медицина
Психотерапія, Психоаналіз, НЛП
Санологія, Валеологія, Технології здоров'я
Біоритмологія, Хрономедицина
Антропософська медицина
Медичні родзинки
Навчання
Події
Медичні центри
Лікарські товариства
Наші партнери
Консультації
Лікарі
Фотогалерея

Підписка на розсилку
"Як правильно хворіти"
E-mail:

Архів розсилки

Часопис
Школа Своего Дела

Геннадій Апанасенко (Київ, Україна)

НОВА КНИГА ПРО ЗДОРОВ'Я: ПРОГРЕС ЧИ ТУПІК?
(Роздуми з приводу книги Е.Г. Булич та І.В. Муравова “Здоров'я людини”.
Київ, Олімпійская література, 2003, 424 с.).

Переді мною - гарний, барвисто виданий фоліант. Дуже солідний об'єм. Красива і коротка назва: “Здоров'я людини”. Що міститься за цією яскравою обкладинкою? Які нові теоретичні і практичні положення формулюють автори для розв'язання проблеми, яка знаходиться в центрі уваги багатьох дослідників?

Почнемо відповідати на ці питання, звичайно, з теорії. Перша глава має назву “Парадокси здоров'я” і відкриває розділ “Підходи, обмеження і можливості діагностики здоров'я”, повинна була б за задумом авторів ввести читача в проблему здоров'я. Але вона дійсно повна парадоксів, але парадоксів аж ніяк не наукових. Використавши нашу тезу (1992) про життєздатність (природно, без посилання) як суть здоров'я, автори дещо перетворюють його: “Здоров'я, – стверджують вони (с.7), – це життєздатність в її суб'єктивному сприйнятті”. Як це розуміти? Хто з вас, шановні читачі, може суб'єктивно оцінити свою життєздатність? Можна оцінити суб'єктивно своє здоров'я (вірніше - самопочуття), але не більш. Справа в тому, що життєздатність – це біологічна суть здоров'я. А суб'єктивні відчуття визначаються, швидше, психосоціальною компонентою здоров'я, якістю життя індивіда. Одні і ті ж життєві обставини по-різному діють на його емоційну сферу, формуючи самооцінку здоров'я. І самі автори далі так пишуть про це: “Суб'єктивне сприйняття об'єктивного стану життєздатності може перекручуватися настільки, що інформація про різко виражені, згубні негаразди в організмі сприймається як стан граничного благополуччя, насолоди і щастя” (с.16). Що ж залишається від сформульованої тези про “здоров'я як життєздатність в її суб'єктивному сприйнятті”?

Але далі читача чекають ще більші несподіванки. Автори починають шукати “вмістилище” життєздатності. “…Куди скерувати свої пошуки, який орган або тканина повинні стати об'єктом дослідження?” Автори явно пригнічені: як виявилося, “…жоден з органів не є вмістилищем життєздатності” (с.11). На закінчення цього розділу після “складних” умовиводів формулюється висновок про те, що “…життєздатність потрібно шукати не в одному або декількох органах, а в функціях цілого організму” (с.12).

Хочеться спитати: чи чули коли-небудь автори про принцип холізму, що є одним з основних теоретичних положень валеології і без якого неможливо розглядати проблему індивідуального здоров'я? Гадаю, що чули, тому що далі в тексті цей термін використовується. Але що це таке - холізм, автори судячи з тексту, знають обмаль. І, окрім цього, чи відомо їм, що для того, щоби оцінити стан системи, необхідно вийти за її межі? Схоже, що не відомо. Але підемо далі.

А далі слідує розділ 2 “Біологічна інтеграція в формуванні і оцінці здоров'я” (більше за 200 сторінок!), в якому доводиться (навіть із залученням даних про фізіологію морської зірки) одна проста думка: “Саме інтеграція перетворює об'єднання частин організму у взаємодіючу організацію, при якій всі ці частини залежать одна від одної, тобто знаходяться в кореляційних взаємодіях між собою”. (с.81). А ось наступний у слід за цим умовивід вже не здається таким простим: “Інструмент і вияв інтеграції – кореляції (виділено мною – Г. А.), пов'язуючи між собою клітини, тканини, органи і системи органів”.

Якщо мається на увазі фізіологічна залежність, то заперечень проти цього твердження немає. Але вкладати сюди значення прямої математичної кореляції (а саме це роблять автори, судячи з подальших їх дій) неприпустиме спрощенство. Виходячи з теорії синергетики, організм являє собою багаторівневу, ієрархічно організовану складну систему. При цьому різні рівні (контури регуляції) різним чином взаємодіють між собою, забезпечуючи максимальну широту і різноманітність “репертуару поведінки” системи (І. Прігожин). І якщо вже говорити про якісь математичні закономірності, що лежать в основі функціонування організму, то треба мати на увазі передусім гармонію "золотого перетину". (Незважаючи на наявність цілого ряду досліджень в цьому напрямі, говорити про якісь успіхи підходу ще рано). Але авторам це незнане, і вони упевнено йдуть до обґрунтування коефіцієнтів кореляції як показників здоров'я. Однак перед цим вони роблять ще одне епохальне відкриття”: виявляється існує “ядро” і “периферія” здоров'я. До “ядра” відносяться серце, апарат дихання і газообміну, кров, нирки, головний мозок і ендокринна система. “Периферія” здоров'я включає функції: рухову разом з опорно-руховим і вестибулярний апаратами, всі аналізаторні (зір, слух та ін.), а також вищі функції ЦНС, втрата яких не порушує кровообіг і дихання (c. 91). Чи потрібні тут які-небудь коментарі? Чи можливий ефективний “вияв здоров'я”, тобто здатність індивіда виконувати свої біологічні (виживаємість і репродукція), а також соціальні функції, при втраті хоч би однієї з числа “периферійних”? Інтелект, свідомість, творчість, здатність до продовження роду тощо, все це, з точки зору авторів, “периферія” здоров'я. Що ж залишається від людини? Дихання і кровообіг? На жаль, Е. Г. Буліч і І. В. Муравов, розглядаючи теоретичні аспекти проблеми здоров'я людини, абсолютно не посилаються на роботи автора цих рядків, в яких надані основні позиції теорії здоров'я. Знайомство з цими позиціями, бути може, дозволило б уникнути таких грубих помилок.

Я не марно використав термін “епохальне відкриття”, бо до Е. Г. Буліч і І.В. Муравова була епоха холізму, якщо мати на увазі здоров'я людини, а після їх праці розпочалася нова епоха – епоха “центра” і “периферії” здоров'я.

Наближаючись поступово до кульмінації своїх міркувань, автори підводять читача до думки про те, що звичайна оцінка коефіцієнта кореляції (по його величині, знаку і достовірності) недостатня. Треба оцінювати кратность змін різниці “1-r” (табл. 8.3 с.262) Наприклад, якщо коефіцієнт парної кореляції між потужністю фізичного навантаження і ЧСС як реакцією на неї у віці 18-29 років становить 0,9996, а на сьомій декаді життя 0,9834, то це означає, що з постарінням зв'язок “ослабів” в 41,5 рази! (1-0,9996=0,004. 1-0,9834=0,166. 0,166: 0,004 = 41,5). Чи не наближаємося ми до ще однієї епохи – епохи “нової” статистики? Схоже, що так, якщо врахувати кульмінацію теоретичних досліджень – практичну їх реалізацію “Тест моторно-кардиальной кореляції (далі МКК) в оцінці інтеграційного компонента здоров'я” (с.267). Суть його полягає в проведенні проби з 20 присіданнями, що виконується за найбільш короткий час. Для молодих і фізично підготовлених цей час може становити 16-18 с, а для людей старшого віку збільшуватися у багато разів до 3-5 хвилин і більш. Для ослаблених осіб присідання може бути замінене сіданням на стілець. Реєструються три пари показників:

1. початкова ЧСС (за 10 с) - вік що досліджується;
2. ЧСС в перші 10 с відновного періоду - його тривалість в с;
3. час виконання навантаження в с - процент учащения серцевих скорочень.

По цих трьох парах розраховують коефіцієнт їх кореляції. До речі, як стверджують автори “за відомою формулою” (с.269). Виглядає вона так:

;

де х - значення ознаки Х; у - значення ознаки У; N - кількість пар. Ознака Х представлена лівими частками вищєзазначених пар, У - правими их частками, а кількість пар (N) дорівнює трьом.

Зізнаюсь, формула не мені зовсім відома, якщо врахувати, що в ній здійснена спроба об'єднати три парних лінійних коефіцієнта в один усереднений показник. Не будучи достатньо компетентним в даній проблемі, я був вимушений звернутися за консультацією до фахівця. Ось що пише про цю формулу кандидат технічних наук А. Продеус:

  1. У формулі 2 друкарські помилка: в знаменнику у авторів для чогось ще один корінь квадратний, а також не задіяні відліки .

А правильна формула повинна мати вигляд:

,

  1. коефіцієнт взаємної кореляції між i оцінювати, маючи в своєму розпорядженні всього лише 3 відліки кожної з послідовностей, формально можна, однак практична цінність такої оцінки вельми сумнівна через низьку точність отриманої оцінки;
  2. найбільш неприпустиме, з математичної точки зору, тут те, що відліки всередині послідовностей i неоднорідні за своїм фізичним значенням, тобто мають різну розмірність. І як наслідок, сума є безглуздою, так як означає підсумовування: “вік в роках + тривалість в секундах + процент учащення”. Аналогічно безглуздою є і сума ;
  3. навіть якби розмірність всередині послідовностей i була однаковою, навіть тоді до послідовностей i треба було б пред'явити такі вимоги: вони повинні бути стаціонарними і эргодичними по відношенню до кореляційної функції але це вже “дрібниці” в порівнянні з невиконанням п.3

Але виявляється, крім безглуздої формули, є ще підводні камені і в самій методиці. Автори попереджають: “упущені 1-2 с між припиненням навантаження і початком дослідження пульсу різко спотворюють результати тестування. …і необхідно врахувати всі скорочення в перші 10 с відновного періоду”.(с. 273).

Кожному, хто хоч трохи працював з фізичними навантаженнями, є очевидним скільки в цій, здавалося б, простій методиці, теоретичних, і практичних складностей. Ми не будемо їх все перелічувати. Але декілька питань виникає одразу:

- наскільки можно довіряти даним про кореляційні зв'язки між тестом МКК і об'єктивними показниками, що характеризують функціональний стан індивіда (формулою неможливо скористатися, я пробував!)?

- Чи можна стверджувати, що чим вищий рівень МКК, тим вищє рівень здоровья? Якщо так, то на якій підставі?

- чи можна за цим показником здійснити яку-небудь градацію рівнів здоров'я?

- чи перевірявся тест на надійність і об'єктивність?

- чи має тест МКК які-небудь переваги в порівнянні з методом, заснованим на оцінці енергопотенціалу біосистеми? І т.д.

Гадаю, що всі відповіді будуть негативними. Крім того, в своїй попередній роботі “Валеологія. Теоретичні основи”, (Київ, 1997) автори чітко показали, що в спортсменів кореляційні зв'язки слабкіші в порівнянні з молодими здоровими особами, які не займаються спортом. А це суперечить основному теоретичному посланню книги.

Що ж до чутливості і специфічності тесту, тобто власне його інформативності, то таких даних в роботі немає. Вважаю, що використання класичного тесту з 20 присіданням за 30 с дає стільки ж інформації, скільки і тест МКК, на обгрунтування якого пішло стільки часу (1967-1993, с. 269) і сил. А також паперу.

Ми не будемо відповідати на питання, винесене в заголовок цієї рецензії. Поінформованому читачеві і так все ясно. Але хотілося б закінчити статтю перефразуванням відомого висловлювання В.І.Леніна про народників (“Жахливо далекі вони від народу”): жахливо далекі автори від валеології і від проблеми індивідуального здоров'я, яку взялися освітлювати. А нова книга - це диверсія проти валеології, бо гарною обкладинкою можна захопити валеологів-початківців. І збити їх з істинного шляху.

 

Професор Апанасенко
Голова Проблемної комісії МЗ і АМН
України "Санология і валеологія”


 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian